Diplome si premii scolare


PREMII 2018 – 2019:


Pregatitoare B, înv. Veronica Niță:
Clasa a II-a A, înv. Crina Nicolae:
Clasa a III-a B, înv. Ecaterina Damian: