Logo Școală 103-3

Oferta educațională

Conducerea școlii:
Director: Ramona Enescu, profesor limba engleză
Consiliu de administrație:
Minodora Cîrstoiu, profesor religie
Doina Giorgescu, profesor istorie
Crina Nicolae, profesor învățământ primar
Mihaela Vătămănelu, profesor limba română
Ioana Lopotaru, președinte CRP
Madălina Alexandru, vice-presedinte CRP
Ioana Dumitru, reprezentant Primărie S5
Mihai Bîrsan, reprezentant Consiliu Local S5
Maria Dobre, reprezentant sindicat „Spiru Haret”

Resurse umane:
34 de profesori dintre care:
Cadre didactice cu gradul I: 51,4%
Cadre didactice cu gradul II: 20%
Cadre didactice cu definitivat in invatamant :14,4%
Cadre didactice debutante : 14,2%

Resurse materiale:
21 săli de clasă
laborator fizică și chimie
laborator biologie
cabinet informatică și TIC
cabinet limba engleză
cabinet proiecte europene Erasmus
cabinet religie
cabinet istorie-geografie
cabinet limba franceză
cabinet arte
cabinet matematică
bibliotecă
sală de sport
cabinet medical
cabinet stomatologic
cabinet de consiliere psiho-pedagogică
sală pentru activitați extrașcolare cu cuptor pentru ceramică
6 săli programul Școală după școală

Curriculum:
Limbi străine studiate: limba engleză în program intensiv- primar 3 ore, gimnaziu 4 ore
limba franceză
Curriculum la decizia școlii-discipline opționale:
limba română
matematică
limba engleză

Curriculum clasa pregătitoare:
teatru
handbal
limba spaniolă
olărit

Vrei sa te pregătești pentru viitor cu noi?

Te așteptăm să facem un tur al școlii și să-ți dăm mai multe detalii despre oferta educațională